တူယွဥ္ႏႊဲေပ်ာ္မဲ့ KMD သီတင္းကြ်တ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္….

တူယွဥ္ႏႊဲေပ်ာ္မဲ့ KMD သီတင္းကြ်တ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္….

သီတင္းကြ်တ္ေတာ့မဲ့ အခ်ိန္အခါေလးမွာ IT & Mobile ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား၊ IT ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္မည္႕သူမ်ားအတြက္ အထူး Discount Program မ်ားစီစဥ္ထားရွိေပးတဲ့ ပြဲေလးတစ္ပြဲျဖစ္တဲ့အတြက္ KMD မွာ အစဥ္တစ္စိုက္အားေပးၾကတဲ့ မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္အားလံုးႏွင့္...
တိုင္ေပျမိဳ့တြင္ က်င္းပေသာ ASOCIO အဖြဲ့မွ ေပးအပ္ေသာ ASOCIO ICT Education Award ကို ဆရာ ဦးဘိုဘိုလြင္ (Senior Director) မွ ဆုလက္ခံရယူေနစဥ္…

တိုင္ေပျမိဳ့တြင္ က်င္းပေသာ ASOCIO အဖြဲ့မွ ေပးအပ္ေသာ ASOCIO ICT Education Award ကို ဆရာ ဦးဘိုဘိုလြင္ (Senior Director) မွ ဆုလက္ခံရယူေနစဥ္…

     တုိင္ေပ (Taipei) ျမိဳ့တြင္ စက္တင္ဘာ 10ရက္မွ 13ရက္ေန့ထိ က်င္းပေသာ World Congress on Information Technology 2017 (WCIT) Forum တြင္ Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) မွ ၂၀၁၇ တြင္ ပထမဦးဆံုး ခ်ီးျမင့္သည့္ ICT education award ကို...