(၁၈) ၾကိမ္ေျမာက္၊ ဆီမီး(၃ဝဝဝ) လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားလႊာ

(၁၈) ၾကိမ္ေျမာက္၊ ဆီမီး(၃ဝဝဝ) လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားလႊာ

KMD Group of Companies ၏ (၁၈) ၾကိမ္ေျမာက္၊ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး အား ဗုဒၶဟူးေထာင့္မွ ၾကာသာပေတး ေထာင့္ အထိ ဆီမီး(၃ဝဝဝ) လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၁.၃.၂ဝ၁၈ (တေပါင္းလျပည့္၊ ၾကာသာပေတးေန ့) တြင္ ပူေဇာ္လႈဒါန္း ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္ အတိုင္းက်င္းပ ျပဳလုပ္မည္...

KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (December)2018

KMD မိသားစု ၏ (၁ဝ) ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ ကို 7. December .2018 တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယေန ့တြင္ စာရင္းေပး ဝန္ထမ္း (၁ဝ၁) ဦး ထဲမွ ဝန္ထမ္း (၇၇) ဦး ေသြးလွဴဒါန္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ အရ 1st time တြင္ (၅၃)...

KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (April)2018

KMD မိသားစု ၏ (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ ကို 6. April.2018 တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယေန ့တြင္ ေသြးလွဴ ရန္ စာရင္းေပး ဝန္ထမ္း (၁၁၁) ဦး ထဲမွ ဝန္ထမ္း (၇၁) ဦး ေသြးလွဴဒါန္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ အရ 1st time တြင္...

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ KMD မိသားစု ဖူဆယ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

KMD မိသားစု၀င္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေရးအတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ KMD ဖူဆယ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ႀသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၁)နာရီက Waterboom ဖူဆယ္ေဘာလံုးကြင္းတြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္လုပြဲကို...